के डायपर ब्याकप्याक आवश्यक छ?

2023-04-10

के हामीलाई डायपर झोला चाहिन्छ? हो! के तपाईं पर्स वा कम्तिमा एक नाडी बिना आफ्नो घर छोड्नुहुन्छ? (यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ यो कसरी गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन।) डायपर झोलाहरू पर्स जस्तै हुन् - तिनीहरू घर छोड्दा तपाईलाई चाहिने सबै चीजहरू राख्नको लागि उत्कृष्ट छन्; यो समय बाहेक तपाईले आफ्नो बच्चाको लागि चीजहरू र तपाईका लागि केहि चीजहरू भण्डार गर्दै हुनुहुन्छ।